Edificació

Segons les necessitats de cada client, desenvolupem tot tipus de projectes d’obra nova. Ens encarreguem de tot el procés, des de l’avantprojecte, passant pel projecte bàsic i l’executiu, fins a la direcció d’obra i el control econòmic.

 • Edificis plurifamiliars
 • Edificis unifamiliars (aïllats, adossats, entre mitgeres)
 • Locals comercials
 • Piscines

Reformes

Estudiem la forma d’adaptar el teu xalet, vivenda, oficina o local, per ajustar-lo als teus requisits i als teus gustos. I per fer-ho possible, ens encarreguem de tots els treballs de:

 • Decoració
 • Disseny i interiorisme
 • Ampliacions
 • Reformes
 • Rehabilitacions

Reformes

Estudiem la forma d’adaptar el teu xalet, vivenda, oficina o local, per ajustar-lo als teus requisits i als teus gustos. I per fer-ho possible, ens encarreguem de tots els treballs de:

 • Decoració
 • Disseny i interiorisme
 • Ampliacions
 • Reformes
 • Rehabilitacions

Equipaments

Comptem amb un equip d’arquitectes especialitzats en projectes d’equipament públic. Creem espais funcionals i adaptats a les persones que els utilitzaran en el seu dia a dia, oferint la màxima accessibilitat i comoditat.

 • Equipaments esportius
 • Sanitaris (consultoris, hospitals, residències…)
 • Docents
 • Administratius (oficines)

Urbanisme

La col·laboració entre arquitectes, enginyers i especialistes jurídics ens permet dur a terme les diferents fases de la gestió urbanística, així com els tots els tràmits amb l’administració.

 • Projectes d’urbanització
 • Modificacions POUM
 • Normes subsidiàries
 • Unitats d’actuació
 • Segregacions
 • Parcel·lacions
 • Reparcel·lacions

Urbanisme

La col·laboració entre arquitectes, enginyers i especialistes jurídics ens permet dur a terme les diferents fases de la gestió urbanística, així com els tots els tràmits amb l’administració.

 • Projectes d’urbanització
 • Modificacions POUM
 • Normes subsidiàries
 • Unitats d’actuació
 • Segregacions
 • Parcel·lacions
 • Reparcel·lacions

Estudis tècnics

Per afrontar amb garanties qualsevol actuació, realitzem tot tipus d’estudis tècnics i econòmics:

 • Peritatges
 • Amidaments
 • Pressupostos
 • Valoracions immobiliàries i urbanístiques
 • Estudi de viabilitat de promocions immobiliàries
 • Estudis de seguretat i salut
 • Estudis geotècnics

Tràmits i assessorament

 • Assegurança decennal
 • Llicència de primera ocupació
 • Certificats d’obra nova
 • Certificacions energètiques
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Legalització d’activitats
 • Canvis d’ús
 • Alta IBI
 • Alta ICID-ECA,
 • Informes ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)
 • Certificats d’antiguitat
 • Valoracions i taxacions

Tràmits i assessorament

 • Assegurança decennal
 • Llicència de primera ocupació
 • Certificats d’obra nova
 • Certificacions energètiques
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Legalització d’activitats
 • Canvis d’ús
 • Alta IBI
 • Alta ICID-ECA,
 • Informes ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)
 • Certificats d’antiguitat
 • Valoracions i taxacions